pl en

Zasady Dobrych Praktyk

Na podstawie § 4 i 16 Regulaminu Zarządu i § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz stosownie do Uchwały Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nr 26/1413/2015 z dnia 13 października 2015 r. w sprawie uchwalenia zmian „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”, Zarząd spółki Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. podjął Uchwałę z dnia 29.04.2016, na mocy której postanawia, iż przyjmuje się do stosowania przez Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. zasady ładu korporacyjnego zawarte w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016” z zastrzeżeniem trwałego lub częściowego niestosowania niektórych zasad – w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.


linki:
Narodowy Bank Polski Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Stowarzyszenie inwestorów indywidualnych Komisja nadzoru finansowego Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych
Zapisz się do newslettera: