pl en

Dokumenty korporacyjne

Statut Spółki Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. tekst jednolity 30.06.2017 r.:
Regulamin Rady Nadzorczej Grupy Kapitałowej IMMOBILE S.A., tekst jednolity z dnia 27.03.2014 r.:Regulamin Zarządu Grupy Kapitałowej IMMOBILE S.A. z dnia 3.11.2006 r.:
Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Grupy Kapitałowej IMMOBILE S.A. z dnia 28.04.2014 r.:
linki:
Narodowy Bank Polski Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Stowarzyszenie inwestorów indywidualnych Komisja nadzoru finansowego Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych
Zapisz się do newslettera: