pl en
Mirosław Babiaczyk - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Powołany do Rady Nadzorczej Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. (dawniej: MAKRUM S.A.) w maju 2013 r.

Absolwent Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

Radca Prawny, współzałożyciel w 1993 roku oraz Senior Partner jednej z największych kancelarii prawnych w Wielkopolsce – Babiaczyk Skrocki i Wspólnicy sp. k. Doktorat na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Stypendysta Max-Planck-Institut Freiburg in Breisgau (Niemcy) oraz Universität Bayreuth (Niemcy).

Autor licznych publikacji naukowych, wykładowca na konferencjach naukowych poświęconych zagadnieniom polskiego i niemieckiego prawa gospodarczego. Od wielu lat Sędzia Sądu Polubownego przy Polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłowo Handlowej w Warszawie. Doświadczony doradca i negocjator w krajowych i międzynarodowych procesach inwestycyjnych oraz negocjacjach handlowych. Znawca problematyki samorządu terytorialnego. Specjalista z zakresu prawa gospodarczego, handlowego, prawa konkurencji oraz prawa energetycznego.
Jerzy Nadarzewski – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Członek Rady Nadzorczej Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. (dawniej: MAKRUM S.A.) od 2001 r.

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

W latach 1975 – 1989 pracował w Okręgowej Komisji Arbitrażowej w Bydgoszczy, a od 1990 r. prowadzi Kancelarię Radcy Prawnego – specjalizuje się w sprawach gospodarczych (prawo handlowe) i cywilnych.

W ciągu dotychczasowej kariery zawodowej pełnił również funkcje w organach nadzorczych szeregu spółek prawa handlowego.
Beata Jerzy - Sekretarz Rady Nadzorczej

Członek Rady Nadzorczej Grupa Kapitałowa IMMOBILE (dawniej: MAKRUM S.A.) od 2006 r.

Absolwentka Akademii Medycznej w Bydgoszczy.

Pracę zawodową rozpoczęła w 1993 r. w Przychodni Piastowskiej w Bydgoszczy - przez pierwsze 4 lata jako lekarz ogólny, później jako lekarz dermatolog. W latach 2003-2004 współwłaścicielka i lekarz dermatolog w Przychodni Vitamed w Bydgoszczy. Od 2005 r. pracuje w Przychodni Akademickiej w Bydgoszczy – lekarz dermatolog.

Posiada (we współwłasności z mężem Rafałem Jerzy) 18.147.724 akcji i głosów na WZA Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A.
Andrzej Paczuski - Członek Rady Nadzorczej

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, a także licencjonowanym doradcą podatkowym. W 2003 roku Andrzej Paczuski uzyskał tytuł Executive MBA na Uniwersytecie Illinois. Ukończył kurs dla doradców inwestycyjnych.

Uznany ekspert z zakresu doradztwa podatkowego na rzecz podmiotów z sektora finansowego oraz sektora nieruchomości. Andrzej Paczuski jest autorem monografii pt. „Opodatkowanie dochodów kapitałowych osób prawnych”, wydanej przez Wydawnictwo C.H. Beck oraz wielu artykułów dotyczących opodatkowania instytucji finansowych, publikowanych w prasie polskiej, jak i zagranicznej.

W Rankingu Firm Doradztwa Podatkowego organizowanym przez dziennik Rzeczpospolita Andrzej Paczuski głosami innych doradców podatkowych został wybrany w 2008, 2009 i 2010 roku najlepszym doradcą podatkowym w Polsce świadczącym usługi na rzecz sektora finansowego. W tym samy rankingu w 2014 roku Pan Paczuski został wskazany jako rekomendowany doradca w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, a w 2007 roku został uznany za jednego z trzech najlepszych doradców w kategorii optymalizacja podatkowa.

Przez ponad 10 lat pracował w zespole doradztwa podatkowego PwC. Od 2006 roku Obecnie jest partnerem zarządzającym w Kancelarii Paczuski Taudul.

Członek niezależny w rozumieniu regulacji rynku kapitałowego i ustawy o biegłych rewidentach.
Paweł Jackowski - Członek Rady Nadzorczej

Uznany specjalista z ponad 25-letnim doświadczeniem na rynku kapitałowym, finansowym i w zarządzaniu aktywami. Absolwent handlu zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

W trakcie swojej kariery pracował jako makler obsługujący klientów, następnie koncentrował się bezpośrednio na inwestycjach, najpierw jako dealer w domu maklerskim, trader akcji, następnie zarządzający funduszami oraz wicedyrektor oraz dyrektor w departamentach zarządzania aktywami. Wielokrotnie występował jako prelegent konferencji tematycznych oraz ekspert w mediach branżowych.

Swoją profesjonalną karierę zaczynał w Biurze Maklerskim Banku Gospodarki Żywnościowej (1994 – 2001 r.), następnie pracował w takich instytucjach jak: Departament Inwestycyjny Commercial Union WBK (2001 - 2003), Dom Maklerski PKO BP (2003 - 2006), Opera TFI (2006 - 2008), TFI Allianz (2009-2012), Ipopema TFI (2012 – 2014), Dom Maklerski TMS Brokers (2014 – 2018). Od grudnia 2014 roku do listopada 2018 jako Head of Asset Management Department, stał na czele departamentu zarządzania aktywami Domu Maklerskiego TMS Brokers S.A.

Członek niezależny w rozumieniu regulacji rynku kapitałowego i ustawy o biegłych rewidentach.
linki:
Narodowy Bank Polski Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Stowarzyszenie inwestorów indywidualnych Komisja nadzoru finansowego Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych
Zapisz się do newslettera: