pl en
Piotr Kamiński - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Powołany do Rady Nadzorczej Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. (dawniej: MAKRUM S.A.) we wrześniu 2013 r.

Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie uzyskał tytuł Magistra Zarządzania. Ukończył: Międzynarodowy program studiów podyplomowych Tempus - CUBIS (Curriculum In Business Information Systems) na Uniwersytecie Katolickim w Mediolanie, Uniwersytecie Katolickim w Leuven oraz Uniwersytecie w Amsterdamie. Jest absolwentem „International Institute of Securities Market Development” – organizowanego przez Amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (US SEC) oraz IESE Business School - Advanced Management Program, University of Navarra.

Pełnił następujące funkcje w zarządach spółek prawa handlowego: − 2011-2013 Członka Zarządu do Spraw Finansów oraz p.o. Prezesa Zarządu w Totalizator Sportowy Sp. z o.o. (2012) − 2010 – 2011 Członka Rady Nadzorczej PZU S.A. i członka komitetu Rady Nadzorczej PZU S.A. ds. IPO z ramienia Skarbu Państwa − 2006 –2009 Prezesa Zarządu Banku Pocztowego S.A., − 2003 – 2006 Członka Zarządu nadzorującego Obszar Rynku Korporacyjnego i Skarbu w PKO Bank Polski S.A. − 2000 – 2003 Wiceprezesa Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Pełnił następujące funkcje w centralnych urzędach administracji rządowej: − 1994 – 2000 – Dyrektor Departamentu Spółek Publicznych i Finansów Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. − 1992 – 1994 – Naczelnik wydziału emisji papierów wartościowych w KPWiG. − 1998–2001 - członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej na Doradców Inwestycyjnych.

Pełni funkcję niezależnego Członka Rady Nadzorczej w spółkach Budimex S.A., Wielton S.A., Workservice S.A., członka Rady Nadzorczej Sfinks S.A. oraz członka Komisji Nadzoru Audytowego powołanego przez Ministra Finansów z ramienia organizacji pracodawców.

Ponadto pełnił funkcje m in.: Prezesa Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, Przewodniczącego Rady Nadzorczej MGW CCG Sp. z o. o., niezależnego Członka Rady Nadzorczej Idea Bank S.A., niezależnego Członka Rady Nadzorczej Rubicon Partners NFI S.A, niezależnego Członka Rady Nadzorczej Pamapol S.A., Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pentacomp Systemy Informatyczne S.A., Członka Rady Nadzorczej Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Przewodniczącego Rady Nadzorczej Bankowego Funduszu Leasingowego S.A., Przewodniczącego Rady Nadzorczej - Wawel Hotel Development Sp. z o.o. (Hotel Sheraton w Krakowie), Przewodniczącego Rady Nadzorczej Centralnej Tabeli Ofert S.A. (obecnie Bond Spot). Pan Kamiński pełni także funkcję Wiceprezydenta, członka prezydium i Skarbnika Pracodawców Rzeczpospolitej Polskiej.
Jerzy Nadarzewski – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Członek Rady Nadzorczej Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. (dawniej: MAKRUM S.A.) od 2001 r.

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

W latach 1975 – 1989 pracował w Okręgowej Komisji Arbitrażowej w Bydgoszczy, a od 1990 r. prowadzi Kancelarię Radcy Prawnego – specjalizuje się w sprawach gospodarczych (prawo handlowe) i cywilnych.

W ciągu dotychczasowej kariery zawodowej pełnił również funkcje w organach nadzorczych szeregu spółek prawa handlowego.
Beata Jerzy - Sekretarz Rady Nadzorczej

Członek Rady Nadzorczej Grupa Kapitałowa IMMOBILE (dawniej: MAKRUM S.A.) od 2006 r.

Absolwentka Akademii Medycznej w Bydgoszczy.

Pracę zawodową rozpoczęła w 1993 r. w Przychodni Piastowskiej w Bydgoszczy - przez pierwsze 4 lata jako lekarz ogólny, później jako lekarz dermatolog. W latach 2003-2004 współwłaścicielka i lekarz dermatolog w Przychodni Vitamed w Bydgoszczy. Od 2005 r. pracuje w Przychodni Akademickiej w Bydgoszczy – lekarz dermatolog.

Posiada (we współwłasności z mężem Rafałem Jerzy) 18.147.724 akcji i głosów na WZA Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A.
Mirosław Babiaczyk - Członek Rady Nadzorczej

Powołany do Rady Nadzorczej Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. (dawniej: MAKRUM S.A.) w maju 2013 r.

Absolwent Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

Radca Prawny, współzałożyciel w 1993 roku oraz Senior Partner jednej z największych kancelarii prawnych w Wielkopolsce – Babiaczyk Skrocki i Wspólnicy sp. k. Doktorat na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Stypendysta Max-Planck-Institut Freiburg in Breisgau (Niemcy) oraz Universität Bayreuth (Niemcy).

Autor licznych publikacji naukowych, wykładowca na konferencjach naukowych poświęconych zagadnieniom polskiego i niemieckiego prawa gospodarczego. Od wielu lat Sędzia Sądu Polubownego przy Polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłowo Handlowej w Warszawie. Doświadczony doradca i negocjator w krajowych i międzynarodowych procesach inwestycyjnych oraz negocjacjach handlowych. Znawca problematyki samorządu terytorialnego. Specjalista z zakresu prawa gospodarczego, handlowego, prawa konkurencji oraz prawa energetycznego.
Andrzej Paczuski - Członek Rady Nadzorczej

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, a także licencjonowanym doradcą podatkowym. W 2003 roku Andrzej Paczuski uzyskał tytuł Executive MBA na Uniwersytecie Illinois. Ukończył kurs dla doradców inwestycyjnych.

Uznany ekspert z zakresu doradztwa podatkowego na rzecz podmiotów z sektora finansowego oraz sektora nieruchomości. Andrzej Paczuski jest autorem monografii pt. „Opodatkowanie dochodów kapitałowych osób prawnych”, wydanej przez Wydawnictwo C.H. Beck oraz wielu artykułów dotyczących opodatkowania instytucji finansowych, publikowanych w prasie polskiej, jak i zagranicznej.

W Rankingu Firm Doradztwa Podatkowego organizowanym przez dziennik Rzeczpospolita Andrzej Paczuski głosami innych doradców podatkowych został wybrany w 2008, 2009 i 2010 roku najlepszym doradcą podatkowym w Polsce świadczącym usługi na rzecz sektora finansowego. W tym samy rankingu w 2014 roku Pan Paczuski został wskazany jako rekomendowany doradca w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, a w 2007 roku został uznany za jednego z trzech najlepszych doradców w kategorii optymalizacja podatkowa.

Przez ponad 10 lat pracował w zespole doradztwa podatkowego PwC. Od 2006 roku Obecnie jest partnerem zarządzającym w Kancelarii Paczuski Taudul.
Robert Dziubłowski - Członek Rady Nadzorczej

Pan Robert Dziubłowski jest absolwentem Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Stosunków Międzynarodowych na Uniwersytecie Hawajskim w Honolulu. Jest współzałożycielem Top Consulting S.A. Posiada 20-letnie międzynarodowe doświadczenie w dziedzinie konsultingu inwestycyjnego, pozyskiwania kapitału dla firm, przejęć rynkowych i zarządzania firmami. Wieloletni konsultant amerykańskich organizacji finansowych na Wall Street w Nowym Jorku – NASDAQ, NYSE.

Pan Robert Dziubłowski ma na swoim koncie liczne międzynarodowe sukcesy osiągnięte podczas znaczących przedsięwzięć inwestycyjnych przeprowadzonych m.in. w Stanach Zjednoczonych, Rosji, Wietnamie czy na Ukrainie. Doradzał m.in.: Household International w przygotowaniu strategii przejęć i uzyskaniu licencji bankowej w Polsce, Wussler Group, partnerowi Ted Turner Pictures w próbie przejęcia NTV, największej prywatnej stacji telewizyjnej w Rosji, Eiffage Construction w przejęciu Mitex, Industrial Union of Donbas - grupie przemysłowej na Ukrainie, Amerykańskiej giełdzie NASDAQ przy wejściu na polski rynek oraz potencjalnym przejęciu przez nią GPW w Warszawie.   

W 2002r wraz z grupą prywatnych inwestorów założył firmę Mobiltek, która stała się czołowym dostawcą rozwiązań dla technologii mobilnych. Członek, przewodniczący i prezes Rad Nadzorczych wielu firm notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Robert Dziubłowski aktywnie kierował pracami Rad Nadzorczych jako: Prezes Rady Nadzorczej Bauma S.A. (obecnie ULMA S.A.), Członek Rady Nadzorczej Computerland Poland S.A. (obecnie Signity), Przewodniczący Rady Nadzorczej Pol - Aqua S.A.   

Obecnie pełni funkcję Prezesa Top Consulting S.A., Dyrektora Niezależnego Stream Communications Network & Media Inc, zasiada w Radzie Nadzorczej Sfinks Polska S.A. Jest współzałożycielem Fundacji Startup Hub Poland. Aktywnie działa w takich projektach jak Blue Technology Sp. z o.o. oraz Your.hr. Pan Robert Dziubłowski nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.
linki:
Narodowy Bank Polski Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Stowarzyszenie inwestorów indywidualnych Komisja nadzoru finansowego Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych
Zapisz się do newslettera: