pl en

Aktywność na Giełdzie

  • Czy Spółka widzi w swoich akcjach potencjał wzrostu? 
Akcje Grupy nadal oferują duży potencjał wzrostu. Obecnie dostrzegamy go szczególnie w projektach developerskich, z których po raz pierwszy przychody i zyski wykazaliśmy na koniec roku 2015. Oferują one nową przestrzeń do wzrostu wartości dla akcjonariuszy, a dzięki temu również do wzrostu wartości akcji. Dalszy rozwój pozostałych spółek z portfela Grupy, wysoki potencjał rozwojowy wynikający z posiadanych aktywów oraz aktywna komunikacja z rynkiem również powinny przynieść wymierne efekty, zarówno dla spółki jak i dla akcjonariuszy. 

  • Czy wyemitujecie obligacje na rynku Catalyst i czy będą emitowane kolejne serie akcji?    
W ciągu ostatnich kilku lat pieniądze na rozwój pozyskiwaliśmy głównie z kredytów bankowych. Jest to obecnie najtańsze źródło finansowania. Mamy łatwość w pozyskiwaniu kredytów bankowych ze względu na duży majątek w nieruchomościach. Nasze własnościowe nieruchomości są bardzo dochodowe, więc nie mamy problemu z ich zadłużaniem.   
Jeśli chodzi o emisje obligacji to rozważaliśmy to rozwiązanie, ale na razie porzuciliśmy ten pomysł ze względu na większe koszty (większe niż kredytu bankowego) tego źródła finansowania. Nie wykluczamy, że w razie nagłych, dużych potrzeb inwestycyjnych zdecydujemy się na emisję obligacji.   
Jeśli chodzi o emisję akcji to nie sprzyjają temu ani warunki, ani cena, ani potrzeby inwestycyjne. To prawda, że finansowanie stoi na ścieżce krytycznej szybkiego rozwoju, ale nam dotychczas udaje się utrzymać bardzo dynamiczny rozwój bez rozwadniania kapitału akcyjnego. 

 Żebyśmy zaczęli rozważać emisję akcji potrzebne byłoby spełnienie następujących warunków: 
1. Znacząco wyższa od bieżącej cena akcji. Obecnie nadal jesteśmy bardzo niedowartościowani. 
2. Lepszy nastrój inwestycyjny na giełdzie. 
3. Bardzo duże potrzeby kapitałowe na konkretny projekt inwestycyjny – tak, żeby inwestorzy dokładnie wiedzieli w co inwestują i jakie będzie miało to przełożenie na wzrost wartości spółki. 
4. Pojawianie się dużej grupy inwestorów, którzy będą chcieli pomóc w rozwoju Grupy Kapitałowej IMMOBILE S.A., a jednym z warunków pomocy będzie wyemitowanie dla nich akcji.

Komunikacja z Inwestorami

  • Czy jest możliwość aby spółka zawsze prezentowała się na corocznej konferencji dla inwestorów indywidualnych "Wall Street" w Karpaczu? i Profesjonalny Inwestor w Zakopane     
Oczywiście, jesteśmy zadowoleni z naszej dotychczasowej współpracy ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych i zamierzamy ją kontynuować. W szczególności zamierzamy brać czynny udział zarówno w konferencji "Wall Street" jak i " Profesjonalny Inwestor" - w tym roku gościliśmy na obu konferencjach kolejny rok z rzędu.

Dywidenda / polityka dywidendowa

  • Kiedy Grupa Kapitałowa IMMOBILE będzie wypłacać dywidendę?    
W roku 2016 Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. wypłaciła dywidendę w wysokości 0,05 zł na akcję. Grupa przeznaczyła na ten cel łączną kwotę 3 643 147 zł. Dniem nabycia prawa do dywidendy był 22.08.2016 r. Termin wypłaty dywidendy ustalono na dzień 12.09.2016 r.
  • Jaka jest polityka dywidendowa Grupy?   
Do tej pory zyski przeznaczaliśmy na rozwój Grupy. Ze względu na duże nadwyżki finansowe wygenerowane w zeszłym roku, oraz chęć zainteresowania nowych akcjonariuszy, zaczęliśmy rozważać wypłatę dywidendy już w tym roku. Skonsultowaliśmy ten pomysł z akcjonariuszami, którzy pojawili się na ostatnim WZA, w efekcie czego podjęta została uchwała zatwierdzająca wypłatę. Wkrótce zamierzamy określić politykę dywidendową.

Sektory działalności Grupy

  • Proszę wyjaśnić istotę tak szerokiej dywersyfikacji działalności Grupy; czy jest to korzystne dla działalności spółki?    
Dywersyfikacja działalności spółki pozwala zmniejszyć ryzyko. Zmienność koniunktury w całej gospodarce nie jest tożsama ze zmiennością koniunktury w poszczególnych branżach, więc przyjęty model działalności czyni nas odpornymi na negatywne zmiany w danym sektorze. Uważamy, że zdywersyfikowany obszar działalności pozwoli nam osiągać stabilniejsze wyniki finansowe.

  • Który z sektorów działalności jest w Grupie najistotniejszy? 
Staramy się symetrycznie rozwijać wszystkie sektory. Do chwili obecnej najbardziej dochodowym dla spółki segmentem jest przemysł. W kolejnych latach pojawią się wyższe przychody w segmencie developerskim.  

Plany i perspektywy

  • Na jakich inwestycjach spółka skupia się najmocniej w chwili obecnej?   
W sektorze budowlanym aktualnie realizujemy dwie duże inwestycje: IMMOBILE K3  – pierwszy w Bydgoszczy biurowiec klasy A oraz osiedle Platanowy Park – inwestycję mieszkaniowo-usługową, podzieloną na 7 etapów; aktualnie realizujemy I etap (dwa budynki mieszkalne) i przygotowujemy się do rozpoczęcia kolejnego. Pierwsze znaczące przychody tego sektora zostały odnotowane już w IV kw. 2015 roku.   
W sektorze przemysłowym skupiamy się na rozwoju sprzedaży naszych produktów flagowych: kruszarek, młynów i suszarni oraz wprowadzeniu nowego produktu – rewolucyjnych parkingów automatycznych .   
W sektorze hotelarskim koncentrujemy się na otwieraniu nowych obiektów. Chcemy podwoić liczbę pokoi w ciągu najbliższych dwóch lat, otwierając w kraju i zagranicą. W naszych obiektach hotelowych uruchomiliśmy również własną markę gastronomiczną.
Dużą uwagę przywiązujemy również do nowej działalności, czyli handlu żywnością ekologiczną. Sieć Ekozakupy.pl rozwija się bardzo dynamicznie - stale powiększamy liczbę sklepów stacjonarnych, a nasz sklep internetowy w krótkim czasie osiągnął pozycję lidera na rynku e-sklepów w tej branży. Perspektywy tej działalności są bardzo dobre.

  • Czy Grupa Kapitałowa planuje dalszą ekspansję w Europie i Świecie?     
Oczywiście, że tak. Dotychczas tylko naszą spółkę przemysłową można uznać za międzynarodową, ponieważ ok. 50 % produkcji jest sprzedawana za granicą. Szczególne nadzieje wiążemy z naszymi nowymi produktami jakimi są automatyczne parkingi.   
Oprócz dalszej ekspansji spółki przemysłowej, zamierzamy jak najszybciej otworzyć kilka hoteli w krajach sąsiadujących z Polską. Ekspansję sieci hoteli zaczniemy od Niemiec i Białorusi. 
Mamy jeszcze kilka pomysłów związanych z ekspansją zagraniczną, ale to na razie pozostanie tajemnicą zarządu.  

  • Jak oceniacie prognozy na lata 2017 - 2020    
Przemysł: Liczymy na znaczny wzrost przychodów ze względu na debiut naszych systemów parkingowych. Zamówienia na ten produkt spływają sukcesywnie. Jesteśmy przekonani, że referencje od pierwszych klientów pozwolą nam znacznie przyspieszyć sprzedaż. Spodziewamy się spadku zamówień z sektorze offshore ze względu na niską cenę ropy naftowej. Sprzedaż generowaną w sektorze offshore zastąpiliśmy w dużej mierze sprzedażą wysokomarżowych produktów własnych. Jesteśmy przekonani, że sprzedaż automatycznych systemów parkowania przyspieszy ten proces. Do tego portfolio produktów poszerzyło się o te które wniosła z sobą spółka PROJPRZEM - mowa o systemach przeładunkowych i konstrukcjach stalowych. Sektor przemysłowy rozwija się więc ostatnio bardzo dynamicznie, aby być na bieżąco zapraszamy do śledzenia naszego bloga.   
Hotele: W ciągu ostatnich trzech lat udało nam się podwoić przychody osiągane w tym segmencie. Chcemy utrzymać to tempo wzrostu. Cały czas negocjujemy umowy na nowe obiekty. Mamy już podpisane umowy na trzy nowe obiekty (bydgoski hotel Pod Orłem, hotel w Sopocie oraz w Białymstoku).
Sektor deweloperski: Zakończyliśmy etap zerowy osiedla Platanowy Park - jego sprzedaż przebiegała zgodnie z naszymi oczekiwaniami. Trwa kolejny etap budowy osiedla Platanowy Park: http://www.platanowypark.pl/.   Już w tym roku chcemy rozpocząć budowę mieszkań w Warszawie. W planach mamy również inwestycje mieszkaniowe w Łodzi i Poznaniu. Planowo przebiega również budowa biurowca klasy A IMMOBILE K3.
Pozostałe sektory naszej działalności powinny rozwijać się w sposób organiczny na poziomie 10% rocznie. Dużo dynamiczniejszy rozwój planujemy w naszej sieci sklepów ekologicznych: http://ekozakupy.pl/. 
Masz pytanie dotyczące działalności Grupy Kapitałowej IMMOBILE?
Napisz do zespołu relacji inwestorskich:
a.pradzynska@immobile.com.pl
linki:
Narodowy Bank Polski Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Stowarzyszenie inwestorów indywidualnych Komisja nadzoru finansowego Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych
Zapisz się do newslettera: