pl en

Zaangażowanie Społeczne

Działająca w ramach Grupy Kapitałowej IMMOBILE S.A. Fundacja RUMAK powstała z chęci niesienia pomocy i wsparcia różnych osób. Działamy realizując konkretne projekty, takie, które mają swój początek i koniec. Chcemy żebyście widzieli realne efekty. Chcemy pomagać najlepiej jak potrafimy. Wspieramy zarówno inicjatywy w naszym otoczeniu, jak i na drugim krańcu świata. 
Flagowym projektem Fundacji RUMAK jest konkurs “Rumaki” wspierający młodych, zdolnych mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego. Ponadto angażujemy się w projekty wspierające wydarzenia kulturalne oraz pomoc potrzebującym. 

Dokładne informacje o aktywności Fundacji Rumak w roku 2014 znajdą Państwo w Sprawozdaniu z działalności

Konkurs RUMAKI

Konkurs adresowany jest do wszystkich młodych oraz wybitnie zdolnych mieszkańców województwa Kujawsko-Pomorskiego. Jako firma silnie związana z naszym regionem wiemy, jak ważne jest wsparcie młodych talentów. To następne pokolenia kształtować będą otaczającą nas rzeczywistość. Warto więc pomagać tym, którzy nie tylko dzięki talentowi, ale przede wszystkim dzięki ciężkiej pracy, konsekwencji oraz wielu poświęceniom docierają tam, gdzie dociera niewielu. 
Pierwsza edycja konkursu Rumaki odbyła się w 2012 r. W konkursie Rumaki nagradzamy w trzech kategoriach – nauce, kulturze oraz sztuce. Trzech zwycięzców otrzymuje nagrodę finansową w wysokości 10 tys. złotych. 

Finaliści konkursu Rumaki 2014
Finaliści konkursu Rumaki 2013
Finaliści konkursu Rumaki 2012

Program stypendialny

Celem programu jest wsparcie najzdolniejszych absolwentów pochodzenia polskiego mieszkających za naszą wschodnią granicą. W ramach programu stypendialnego Fundacja RUMAK funduje 2 stypendia dla absolwentów szkół średnich ze wschodu, zamierzających studiować na uczelniach w Polsce. Każdy stypendysta otrzymuje co miesiąc 1500 złotych przez cały regulaminowy okres studiów. Żeby zostać stypendystą należy wykazać się przede wszystkim dobrymi wynikami w nauce, ale równie ważna jest aktywność pozalekcyjna: sukcesy w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, artystycznych bądź sportowych. Idealny kandydat to osoba wyróżniająca się w swoim otoczeniu, aktywnie rozwijająca swoje zainteresowania, osiągająca pierwsze sukcesy w swojej dziedzinie. 

Partnerami naszego programu stypendialnego są Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 


Poniżej relacja z gali wręczenia przez Prezesa Rafała Jerzego dwóch rocznych stypendiów dla najzdolniejszych absolwentów pochodzenia polskiego szkół średnich na Litwie. Będą oni studiowali w Instytucie Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie. Uroczyste spotkanie zakończyło się krótkim pokazem artystycznym w wykonaniu studentów ze wschodu.

Sponsoring V Międzynarodowego Sympozjum Naukowego dla Doktorantów i Studentów Uczelni Rolniczych

W dniach 18 - 20 września 2014r. w lnowrocławiu odbywało się V Międzynarodowe Sympozjum Naukowe dla Doktorantów iStudentów Uczelni Rolniczych pt. "lnnowacyjne badania w rolnictwie i na rzecz rozwoju obszarów wiejskich". Honorowy patronat objął m.in. Rick Perry - Gubernator Stanu Texas, Stanisław Kalemba - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ewa Mes - Wojewoda KujawskoPomorski oraz Piotr Całbecki - Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Fundacja RUMAK wsparła to przedsięwzięcie jako fundator głównej nagrody Sympozjum - Grand Prix. Laureatką została Lauren Adcock.

Akcja “Gwatemala”

W drugiej połowie 2OI3r, MAKRUM S.A., fundator Fundacji RUMAK, nawiązała współpracę z Fundacją Medici Homini, którą tworzą lekarze chcący nieść pomoc ludziom żyjącym w najbiedniejszych regionach świata. Powołana do życia Fundacja RUMAK wsparła finansowo prowadzony przez nich projekt "Lekarze specjaliści dla Gwatemali" mający na celu udzielenie pomocy medycznej rodzinom górników. W miejscu, w którym nie ma szpitali ani opieki medycznej i każda pomoc lekarza jest na wagę złota, wspierana przez Fundację RUMAK ekipa lekarzy skupiła się głównie na pomocy medycznej kobietom z rodzin górniczych - pracowało czworo lekarzy: lekarz specjalista położnictwa i ginekologii, lekarz specjalista anestezjologii, lekarz w trakcie specjalizacji z położnictwa i ginekologii oraz fizjoterapeuta. Oprócz wsparcia finansowego postanowiliśmy także doraźnie wesprzeć najmłodszych mieszkających w tych jakże trudnych i nieprzyjaznych terenach dostarczając im przybory szkolne.

Inne inicjatywy podjęte w 2014r.

  • Wsparcie Hospicium bł. ks. Michała Sopoćki w Wilnie

Fundacja RUMAK przekazała darowiznę w postaci artykułów medycznych, środków opatrunkowych i artykułów higienicznych dla podopiecznych Hospicjum bł. ks, Michała Sopoćki prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Jezusa Miłosiernego w Wilnie. Potrzebne dla chorych artykuły zostały wskazane przez Siostrę Michaelę Rak, dyrektorkę Hospicjum. Współpraca z Hospicjum jest kontynuowana w roku 2015.


  • Wsparcie Europejskiego Festiwalu Muzyki Kameralnej

Fundacja RUMAK przekazała darowiznę na rzecz Społecznego Komitetu Budowy Szkoły - Pomnika Jana Pawła ll w Bydgoszczy, jednego z organizatorów Europejskiego Festiwalu Muzyki Kameralnej, który odbył się w dniach 19 - 26 października 2014r. w Bydgoszczy.


  • Wsparcie międzynarodowej konferencji judaistycznej w Instytucie Kultury Europejskiej UAM

W ramach Gnieźnieńskich Dni Judaizmu 2015 odbyła się w lnstytucie Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie V Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. "Mistycyzm i magia w myśli żydowskiej". Fundacja RUMAK wsparła finansowo to wydarzenie przekazując darowiznę na podstawie umowy zawartej w listopadzie 2014r. 

linki:
Narodowy Bank Polski Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Stowarzyszenie inwestorów indywidualnych Komisja nadzoru finansowego Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych
Zapisz się do newslettera: