pl en

Dokumenty korporacyjne

Statut Spółki Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. tekst jednolity 30.06.2017 r.:
Regulamin Rady Nadzorczej Grupy Kapitałowej IMMOBILE S.A., tekst jednolity z dnia 27.03.2014 r.:Regulamin Zarządu Grupy Kapitałowej IMMOBILE S.A. z dnia 3.11.2006 r.:
Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Grupy Kapitałowej IMMOBILE S.A. z dnia 28.04.2014 r.:

Zasady Dobrych Praktyk

Na podstawie § 4 i 16 Regulaminu Zarządu i § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz stosownie do Uchwały Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nr 26/1413/2015 z dnia 13 października 2015 r. w sprawie uchwalenia zmian „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”, Zarząd spółki Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. podjął Uchwałę z dnia 29.04.2016, na mocy której postanawia, iż przyjmuje się do stosowania przez Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. zasady ładu korporacyjnego zawarte w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016” z zastrzeżeniem trwałego lub częściowego niestosowania niektórych zasad – w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.


Zaangażowanie Społeczne

Działająca w ramach Grupy Kapitałowej IMMOBILE S.A. Fundacja RUMAK powstała z chęci niesienia pomocy i wsparcia różnych osób. Działamy realizując konkretne projekty, takie, które mają swój początek i koniec. Chcemy żebyście widzieli realne efekty. Chcemy pomagać najlepiej jak potrafimy. Wspieramy zarówno inicjatywy w naszym otoczeniu, jak i na drugim krańcu świata. Flagowym projektem Fundacji RUMAK jest konkurs “Rumaki” wspierający młodych, zdolnych mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego. Ponadto angażujemy się w projekty wspierające wydarzenia kulturalne oraz pomoc potrzebującym....

Czytaj więcej

Informacja o udziale kobiet i mężczyzn w organach Spółki

W skład Zarządu Spółki wchodzą 3 osoby. 
  • 100% członków Zarządu Spółki to mężczyźni; 
  • kobiety stanowią 0% członków Zarządu Spółki.

W skład Rady Nadzorczej Spółki wchodzi 5 osób. 
  • 80% członków Rady Nadzorczej spółki to mężczyźni; 
  • kobiety stanowią 20% członków Rady Nadzorczej Spółki.

Kariera

Dywersyfikacja działalności stwarza nam możliwość współpracy ze specjalistami wielu branż i segmentów rynku. Pracownicy naszych spółek nieustannie wymieniają się wzajemnymi doświadczeniami i uczą nowych umiejętności. W efekcie udaje nam się wypracowywać rozwiązanie momentami nietypowe, ale zawsze skuteczne!


Kadra Grupy Kapitałowej IMMOBILE S.A. to specjaliści wszechstronni, o szerokich horyzontach w spojrzeniu na biznes. Jeśli jesteś taki jak oni i chciałbyś dołączyć do naszego zespołu, prześlij aplikację na adres kadry@immobile.com.pl
linki:
Narodowy Bank Polski Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Stowarzyszenie inwestorów indywidualnych Komisja nadzoru finansowego Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych
Zapisz się do newslettera: