pl en

Kalendarium Inwestora: 2018

  • 27 listopada 2018 - Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2018 r.                   
  • 27 październik 2018 - Rozpoczęcie okresu zamkniętego przed publikacją raportu kwartalnego
  • 14 września 2018 - Jednostkowy i skonsolidowany raport za I półrocze 2018 r.                   
  • 14 sierpnia 2018 - Rozpoczęcie okresu zamkniętego przed publikacją raportu półrocznego
  • 29 maja 2018 - Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2018 r.                   
  • 29 kwiecień 2018 - Rozpoczęcie okresu zamkniętego przed publikacją raportu kwartalnego
  • 24 kwietnia 2018 - Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2017 r.  
  • 24 marca 2018 - Rozpoczęcie okresu zamkniętego przed publikacją raportu rocznego 

Okresy zamknięte

Zgodnie z Art. 19 ust. 11 Rozporządzenia MAR obowiązującego od 3 lipca 2016 roku (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku), okresy zamknięte zostały ujednolicone i trwają przez 30 dni kalendarzowych przed datą publikacji każdego raportu okresowego. Osoby, które pełnią obowiązki zarządcze oraz osoby blisko z nimi związane, nie mogą dokonywać w tym czasie żadnych transakcji na swój rachunek ani na rachunek strony trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio, dotyczących akcji lub instrumentów dłużnych Spółki, instrumentów pochodnych lub innych związanych z nimi instrumentów finansowych.
linki:
Narodowy Bank Polski Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Stowarzyszenie inwestorów indywidualnych Komisja nadzoru finansowego Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych
Zapisz się do newslettera: