pl en

Dywidenda - 2017 r.

  • W roku 2017 Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. wypłaci dywidendę w wysokości 0,06 zł na akcję.
  • Grupa przeznaczy na ten cel łączną kwotę 4.521.775,92 zł.
  • Dniem nabycia prawa do dywidendy jest 31.08.2017 r.
  • Termin wypłaty dywidendy ustalono na dzień 30.09.2017 r.
Zgodnie z podjętą przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30.06.2017r. uchwałą nr 18 w sprawie wypłaty dywidendy oraz określenia daty nabycia prawa do dywidendy i terminu jej wypłaty postanowiono dokonać wypłaty dywidendy z kapitału zapasowego Spółki powstałego z niepodzielonych zysków lat ubiegłych. Jest to drugi rok z rzędu w historii spółki kiedy wypłacona zostanie dywidenda. Zgodnie z deklaracjami zarządu, spółka chciałaby zachować bieżącą politykę dywidendy w dłuższym okresie.

Dywidenda - 2016 r.

  • W roku 2016 Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. wypłaciła dywidendę w wysokości 0,05 zł na akcję.
  • Grupa przeznaczyła na ten cel łączną kwotę 3.643.147 zł.
  • Dniem nabycia prawa do dywidendy był 22.08.2016 r.
  • Termin wypłaty dywidendy ustalono na dzień 12.09.2016 r.
Do tej pory zyski Spółka przeznaczała na rozwój Grupy. Ze względu na duże nadwyżki finansowe wygenerowane w poprzedzającym roku oraz chęć zainteresowania nowych akcjonariuszy, zaczęto rozważać wypłatę dywidendy. Po skonsultowaniu tego pomysłu z akcjonariuszami, którzy pojawili się na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, podjęta została uchwała zatwierdzająca wypłatę. Wkrótce planujemy określić szczegóły naszej polityki dywidendowej na kolejne lata.
linki:
Narodowy Bank Polski Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Stowarzyszenie inwestorów indywidualnych Komisja nadzoru finansowego Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych
Zapisz się do newslettera: