pl en

Podstawowe dane roczne

2017
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 260 482
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł)15 009
Zysk (strata) brutto (tys. zł)16 511
Zysk (strata) netto (tys. zł) 7 987
Amortyzacja (tys. zł)9 067
EBITDA (tys. zł)24 076
Aktywa (tys. zł)454 713
Kapitał własny (tys. zł)213 503
Liczba akcji (tys. szt)75 362, 932
Zysk na akcję (zł)0,28
Wartość księgowa na akcję (zł)3,057
...

Czytaj więcej

Podstawowe dane kwartalne

  I Q 2018II Q 2018III Q 2018
IV Q 2018
 Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 79 345
88 653


 Zysk/strata z dział. operacyjnej (tys. zł) 6 208
7 763


 Zysk/strata brutto (tys. zł) 5 213
5 165


 Zysk/strata netto (tys. zł) 2 969
706


 Amortyzacja (tys. zł) 2 132
1 836


 EBITDA (tys. zł) 8 340
9 599


 Aktywa (tys. zł) 446 167
449 318


 Kapitał własny (tys. zł)215 686
185 827


 Liczba akcji (tys. szt.) 75 362,932
75 362,932


 Zysk na akcję (zł) 0,03
0,01


 Wartość księgowa na akcję (zł) 2,521
2,466


...

Czytaj więcej

Opinia biegłego rewidenta

Dywidenda

  • W roku 2018 Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. wypłaci dywidendę w wysokości 0,07 zł na akcję.
  • Grupa przeznaczy na ten cel łączną kwotę 5.275.405,24 zł.
  • Dniem nabycia prawa do dywidendy jest 07.09.2018 r.
  • Termin wypłaty dywidendy ustalono na dzień 21.09.2018 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 08.06.2018 r. przegłosowało uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy oraz określenia daty nabycia prawa do dywidendy i terminu jej wypłaty pozytywnie, ustalając trzecią z kolei dywidendę w Spółce. Jej wartość z roku na rok wzrasta.
linki:
Narodowy Bank Polski Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Stowarzyszenie inwestorów indywidualnych Komisja nadzoru finansowego Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych
Zapisz się do newslettera: