pl en

Podstawowe dane roczne

2017
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 260 482
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł)15 009
Zysk (strata) brutto (tys. zł)16 511
Zysk (strata) netto (tys. zł) 7 987
Amortyzacja (tys. zł)9 067
EBITDA (tys. zł)24 076
Aktywa (tys. zł)454 713
Kapitał własny (tys. zł)213 503
Liczba akcji (tys. szt)75 362, 932
Zysk na akcję (zł)0,28
Wartość księgowa na akcję (zł)3,057
...

Czytaj więcej

Podstawowe dane kwartalne

  I Q 2018II Q 2018III Q 2018
IV Q 2018
 Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 79 345
88 653
92 166

 Zysk/strata z dział. operacyjnej (tys. zł) 6 208
7 763
10 064

 Zysk/strata brutto (tys. zł) 5 213
5 165
9 592

 Zysk/strata netto (tys. zł) 2 969
706
7 858

 Amortyzacja (tys. zł) 2 132
1 836
1 773

 EBITDA (tys. zł) 8 340
9 599
11 837

 Aktywa (tys. zł) 446 167
449 318
444 279

 Kapitał własny (tys. zł)215 686
185 827
193 703

 Liczba akcji (tys. szt.) 75 362,932
75 362,932
75 362,932

 Zysk na akcję (zł) 0,03
0,01
0,10

 Wartość księgowa na akcję (zł) 2,521
2,466
2,570

...

Czytaj więcej

Opinia biegłego rewidenta

Dywidenda

  • W roku 2018 Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. wypłaci dywidendę w wysokości 0,07 zł na akcję.
  • Grupa przeznaczy na ten cel łączną kwotę 5.275.405,24 zł.
  • Dniem nabycia prawa do dywidendy jest 07.09.2018 r.
  • Termin wypłaty dywidendy ustalono na dzień 21.09.2018 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 08.06.2018 r. przegłosowało uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy oraz określenia daty nabycia prawa do dywidendy i terminu jej wypłaty pozytywnie, ustalając trzecią z kolei dywidendę w Spółce. Jej wartość z roku na rok wzrasta.
linki:
Narodowy Bank Polski Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Stowarzyszenie inwestorów indywidualnych Komisja nadzoru finansowego Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych
Zapisz się do newslettera: