pl en

Podstawowe dane roczne

2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 346 940
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł)21 330
Zysk (strata) brutto (tys. zł)14 686
Zysk (strata) netto (tys. zł) 8 607
Amortyzacja (tys. zł)8 286
EBITDA (tys. zł)29 616
Aktywa (tys. zł)424 452
Kapitał własny (tys. zł)215 004
Liczba akcji (tys. szt)75 362, 932
Zysk na akcję (zł)0,09
Wartość księgowa na akcję (zł)2,526
...

Czytaj więcej

Podstawowe dane kwartalne

  I Q 2018II Q 2018III Q 2018
IV Q 2018
 Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 79 345
88 653
92 166
86 776
 Zysk/strata z dział. operacyjnej (tys. zł) 6 208
7 763
10 064
-2 851
 Zysk/strata brutto (tys. zł) 5 213
5 165
9 592
-5 284
 Zysk/strata netto (tys. zł) 2 969
706
7 858
-4 044
 Amortyzacja (tys. zł) 2 132
1 836
1 773
2 545
 EBITDA (tys. zł) 8 340
9 599
11 837
-306
 Aktywa (tys. zł) 446 167
449 318
444 279
424 452
 Kapitał własny (tys. zł)215 686
185 827
193 703
190 404
 Liczba akcji (tys. szt.) 75 362,932
75 362,932
75 362,932
75 362,932
 Zysk na akcję (zł) 0,03
0,01
0,10
0,054
 Wartość księgowa na akcję (zł) 2,521
2,466
2,570
2,526
...

Czytaj więcej

Opinia biegłego rewidenta

Dywidenda

  • W roku 2018 Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. wypłaci dywidendę w wysokości 0,07 zł na akcję.
  • Grupa przeznaczy na ten cel łączną kwotę 5.275.405,24 zł.
  • Dniem nabycia prawa do dywidendy jest 07.09.2018 r.
  • Termin wypłaty dywidendy ustalono na dzień 21.09.2018 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 08.06.2018 r. przegłosowało uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy oraz określenia daty nabycia prawa do dywidendy i terminu jej wypłaty pozytywnie, ustalając trzecią z kolei dywidendę w Spółce. Jej wartość z roku na rok wzrasta.
linki:
Narodowy Bank Polski Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Stowarzyszenie inwestorów indywidualnych Komisja nadzoru finansowego Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych
Zapisz się do newslettera: