pl en
sortuj wpisy:

Aktualności

2017-11-13

Nowi stypendyści i inauguracja 5 roku działalności Fundacji Rumak

Rafał Jerzy, Prezes należącej do Grupy Kapitałowej IMMOBILE S.A. Fundacji Rumak, spotkał się z gronem tegorocznych stypendystów. W tym roku ze stypendiów korzysta siedmioro studentów o polskich ...

Czytaj więcej
2017-10-27

Kolejna znacząca umowa PROJPRZEM Budownictwo

Spółka zależna drugiego stopnia, Projprzem Budownictwo Sp. z o.o. poinformowała o zawarciu drugiej już w krótkim okresie czasu dużej umowy o generalne wykonawstwo ze spółką Luvena S.A., której przedmiotem jest realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na budowie hali magazynowej z zapleczem socjalno - biurowym w Luboniu. W ramach konsorcjum spółka ...

Czytaj więcej
2017-10-25

Znamy datę otwarcia trzeciego hotelu sieci Focus w Trójmieście

Znamy już datę najbliższego otwarcia nowego obiektu sieci Focus Hotels. Należąca do Grupy Kapitałowej IMMOBILE S.A. spółka, 1 kwietnia 2018 roku powita gości w trzecim już hotelu sieci w Trójmieście. Nowy Focus Premium Sopot zaoferuje gościom 70 pokoi, restaurację, salę konferencyjną oraz siłownię. ...

Czytaj więcej
2017-10-20

Otwarcie biura sprzedaży sieci Focus Hotels w Bukareszcie

Sieć Focus Hotels otworzyła biuro w Bukareszcie, które będzie odpowiedzialne za rozwój sieci na terenie Rumunii, Węgier, Czech oraz Słowacji. Jak zapowiada Wiceprezes Zarządu sieci Łukasz Płoszyński, pierwszych inwestycji Focus Hotels można się spodziewać właśnie w stolicy Rumunii – Bukareszcie.
Dowiedz się ...

Czytaj więcej
2017-09-20

Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę PROJPRZEM Budownictwo

Spółka zależna drugiego stopnia, Projprzem Budownictwo Sp. z o.o. poinformowała o zawarciu w ramach konsorcjum umowy o generalne wykonawstwo w formule "zaprojektuj i wybuduj" ze spółką Starion Poland Sp. z o.o., której przedmiotem jest realizacja budynku hali produkcyjnej wraz z infrastrukturą techniczną w Biskupiach Podgórnych. W ramach konsorcjum spółka ...

Czytaj więcej
2017-09-18

Sprawozdanie finansowe za I połowę roku 2017

W dniu dzisiejszym Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. dokonała publikacji jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2017 roku. Przychody wyniosły 112,25 mln zł i wzrosły o 140% w porównaniu z I półroczem 2016 r. EBITDA Grupy IMMOBILE w I półroczu 2017 ...

Czytaj więcej
2017-09-04

Zmiana terminu publikacji raportu za I półrocze 2017 r.

Zarząd spółki Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. poinformował w dniu dzisiejszym, iż podjął decyzję o zmianie terminu publikacji raportu okresowego jednostkowego za I półrocze 2017 roku oraz raportu okresowego skonsolidowanego za I półrocze 2017, z dnia 7 września 2017 r. na dzień 18 września 2017 r. ...

Czytaj więcej
2017-08-25

Plan połączenia spółek Projprzem S.A. i Makrum Project Management Sp. Z o.o.

Zarząd Spółki PROJPRZEM S.A. poinformował o podjęciu w dniu 25 sierpnia uchwały o zatwierdzeniu koncepcji połączenia i przedłożeniu do publicznego wglądu planu połączenia Spółki ze spółką zależną MAKRUM Project Management Spółka z o.o. Szczegółowy plan połączenia spółek dostępny jest do wglądu pod niniejszym linkiem: http://www.projprzem.com/pl/relacje-inwestorskie/plan-polaczenia-spolek
...

Czytaj więcej
2017-07-26

Trigon DM animatorem spółki Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A.

Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A., raportem bieżącym nr 39/2017 poinformował o zawarciu dnia 25 lipca 2017 roku, z Trigon Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, umowy o pełnienie funkcji animatora emitenta dla akcji oraz praw do akcji Spółki notowanych na Giełdzie Papierów ...

Czytaj więcej
2017-06-30

Walne Zgromadzenie uchwala 4,5 mln dywidendy

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. uchwaliło wypłatę akcjonariuszom 4,52 mln zł dywidendy, co oznacza, że dywidenda na jedną akcję wyniesie 0,06 zł. Według kursu zamknięcia z 30 czerwca daje to 1,6 proc. stopy dywidendy. „Nasi akcjonariusze są dla nas niezmiernie ważni, dzięki ...

Czytaj więcej
2017-06-30

Powołanie nowych członków Rady Nadzorczej

W związku z ostatnimi rezygnacjami dwóch członków Rady Nadzorczej Grupy Kapitałowej IMMOBILE (panów Mirosława Babiaczyka oraz Jacka Nowakowskiego), obradujące 30 czerwca 2017 WZA spółki powołało na tę funkcję dwie nowe osoby. Nowymi członkami Rady zostali panowie Andrzej Paczuski oraz Robert Dziubłowski.

Życiorys p. A.Paczuskiego
Życiorys p. ...

Czytaj więcej
2017-06-26

Pierwszy inwestor finansowy przekracza próg 5 proc. w GK IMMOBILE S.A.

Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne poinformowało, że fundusze zarządzane przez tę instytucję zwiększyły zaangażowanie w akcje Grupy Kapitałowej IMMOBILE S.A. do 5,31 proc. To pierwszy inwestor finansowy, który przekroczył próg 5 proc. w akcjonariacie Spółki. Obecnie NN PTE, posiada 4 000 000 akcji Spółki, czyli 5,31 proc. Fundusze NN są pierwszą instytucją finansową, ...

Czytaj więcej
2017-06-23

Grupa Kapitałowa IMMOBILE jedynym dużym akcjonariuszem spółki PROJPRZEM S.A.

W dniu dzisiejszym, tj. 23 czerwca 2017 r., Zarząd Grupy Kapitałowej IMMOBILE w komunikacie bieżącym, poinformował o zmianie stanu zaangażowania w Projprzem S.A. W wyniku przeprowadzonych transakcji GK IMMOBILE S.A. posiada 3.932.370 akcji spółki PROJPRZEM S.A., stanowiących 65,73% jej ...

Czytaj więcej
2017-06-20

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej.

Raportem nr 28/2017 poinformowano o rezygnacji z funkcji członka Rady Nadzorczej Grupy Kapitałowej IMMOBILE pana Jacka Nowakowskiego. Rezygnacja złożona została z przyczyn osobistych.

Czytaj więcej
2017-06-20

Wybór biegłego rewidenta na 2018 rok

Zarząd Grupy Kapitałowej IMMOBULE S.A. poinformował o podjęciu uchwały o wyborze firmy Ernst & Young Audyt Polska do przeprowadzenia badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki i jej grupy kapitałowej w roku 2018, jak również do innych badań lub przeglądów, które powszechnie obowiązującymi przepisami są wymagane dla spółek ...

Czytaj więcej
2017-06-13

Focus Hotel Premium Gdańsk laureatem plebiscytu Tophotel

8 czerwca, podczas uroczystej gali w Villi Foksal w Warszawie, ogłoszono laureatów VIII już edycji konkursu TOPHOTEL, organizowanego przez portal Hotele.pl oraz agencję eTravel. Bardzo miło jest nam poinformować, że sieć Focus zdobyła kolejną już nagrodę w plebiscycie. Najlepszym hotelowym debiutem ogłoszono bowiem hotel Focus Premium Gdańsk Wrzeszcz. Nominacje ...

Czytaj więcej
2017-06-05

Wyjątkowe WZA spółki oraz Dzień Inwestora – zapraszamy!

Wydarzenia odbędą się w dniach 30 czerwca/ 1 lipca. Do wzięcia w nich udziału serdecznie zapraszamy wszystkich aktualnych Akcjonariuszy oraz osoby które interesują się funkcjonowaniem Grupy Kapitałowej IMMOBILE. Będzie to też doskonała okazja dla początkujących inwestorów, którzy chcieliby zobaczyć jak odbywa się ...

Czytaj więcej
2017-06-01

Zapowiedź Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy – 30 czerwca 2017

Zarząd spółki Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2017 r., o godz. 13:00, w Bydgoszczy w Hotelu pod Orłem ...

Czytaj więcej
2017-05-19

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2016 r.

Podczas posiedzenia Rady Nadzorczej Grupy Kapitałowej IMMOBILE, dnia 19 maja 2017 r., Rada Nadzorcza przedłożyła Sprawozdanie Rady Nadzorczej spółki Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z wykonania obowiązków wynikających z Kodeksu Spółek Handlowych oraz ze Statutu Spółki za 2016 rok. Zapraszamy do zapoznania ...

Czytaj więcej
2017-05-17

Kruszarka, granulator i parkingi MODULO na Targach Autostrada/Europarking

W dniach 9-11 maja, produkty sektora przemysłowego Grupy Kapitałowej IMMOBILE, zaprezentowane zostały podczas kieleckich Targów Autostrada-Polska oraz Targów Europarking. Było to już kolejna ich obecność podczas tych wydarzeń i powtórzenie ubiegłorocznego sukcesu prezentacji tych spółek. MAKRUM zaprezentowało granulator destruktu asfaltowego, znajdujący wielu odbiorców w branży budownictwa drogowego oraz premierowy ...

Czytaj więcej
linki:
Narodowy Bank Polski Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Stowarzyszenie inwestorów indywidualnych Komisja nadzoru finansowego Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych
Zapisz się do newslettera: