pl en
2018-09-16

GK IMMOBILE ze zdecydowanym wzrostem we wszystkich segmentach w I półroczu 2018

Skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej IMMOBILE wyniosły w raportowanym okresie 168 mln zł, wzrastając o blisko 50% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Wynik operacyjny wzrósł o 258%, do wartości 14,1 mln zł, a zysk netto poszybował do poziomu 4,5 mln zł. W spółce wzrosła wartość aktywów i kapitału własnego, przy jednoczesnym spadku zadłużenia w długim terminie o 14%. Skokowo wzrosła wartość EBITDA za pierwsze półrocze – wyniosła 18 mln zł, wobec 8,5 mln wypracowanego w pierwszym półroczu 2017.

linki:
Narodowy Bank Polski Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Stowarzyszenie inwestorów indywidualnych Komisja nadzoru finansowego Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych
Zapisz się do newslettera: