pl en
2018-09-24

Nabór do kolejnej edycji programu stypendialnego Fundacji Rumak

“Jeśli studiujesz lub chcesz studiować w Polsce, mieszkasz za naszą wschodnią granicą i masz polskie korzenie, już teraz weź udział w naborze do naszego programu stypendialnego” – należąca do Grupy Kapitałowej IMMOBILE Fundacja Rumak, ogłosiła nabór do kolejnej edycji programu stypendialnego. Aby zostać uczestnikiem programu stypendialnego Fundacji Rumak, należy wykazać dobre wyniki w nauce. Równie ważnym kryterium oceny kandydata jest jego aktywność pozaszkolna: sukcesy w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, artystycznych lub sportowych. Idealny kandydat to osoba wyróżniająca się w swoim otoczeniu, aktywnie rozwijająca swoje zainteresowania, osiągająca pierwsze sukcesy w swojej dziedzinie.

linki:
Narodowy Bank Polski Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Stowarzyszenie inwestorów indywidualnych Komisja nadzoru finansowego Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych
Zapisz się do newslettera: