pl en
2019-02-11

Grupa Kapitałowa IMMOBILE ogłasza wezwanie na akcje spółki ATREM

Doświadczona w giełdowych akwizycjach Grupa Kapitałowa IMMOBILE ogłosiła wezwanie na sprzedaż akcji Atrem S.A. Grupa chce nabyć pakiet kontrolny obejmujący do 66% akcji tej spółki. Wezwanie jest efektem realizacji strategii zakładającej rozwój GK IMMOBILE poprzez przejęcia.
linki:
Narodowy Bank Polski Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Stowarzyszenie inwestorów indywidualnych Komisja nadzoru finansowego Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych
Zapisz się do newslettera: