pl en
2018-04-24

Wyniki finansowe za 2017 rok

24 kwietnia 2018 Grupa Kapitałowa IMMOBILE opublikowała sprawozdanie finansowe za 2017 rok. W okresie tym spółka wypracowała bardzo dobre wyniki finansowe. Skonsolidowane przychody wyniosły 260,5 mln zł i wzrosły o 144% w porównaniu z 2016 r. EBITDA Grupy IMMOBILE w 2017 r. wyniosła 24,1 mln zł i była o 62% wyższa niż w roku poprzednim. Wynik operacyjny ukształtował się na poziomie 15 mln zł wobec 8,7 mln w 2016 r.
linki:
Narodowy Bank Polski Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Stowarzyszenie inwestorów indywidualnych Komisja nadzoru finansowego Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych
Zapisz się do newslettera: