pl en
2018-04-25

Rekomendacja Zarządu dot. wypłaty dywidendy w 2018 roku

Zarząd Grupy Kapitałowej IMMOBILE S.A. na posiedzeniu w dniu 24 kwietnia 2018 r., podjął uchwałę rekomendującą Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki uchwalenie trzeciej z rzędu dywidendy. Zarząd proponuje przeznaczenie na ten cel zysku za rok 2017 w kwocie 5.275.405,24 zł. W poprzednich latach wartość dywidendy wzrastała. Nie inaczej miałoby być teraz – jej wartość miałaby być wyższa niż w minionym roku i wynieść 0,07 zł na akcję.
linki:
Narodowy Bank Polski Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Stowarzyszenie inwestorów indywidualnych Komisja nadzoru finansowego Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych
Zapisz się do newslettera: