pl en
2018-06-29

Sprzedaż Stoczni Pomerania – pozyskanie 21 mln zł na rozwój

Spółka w raporcie bieżącym z dnia 28 czerwca, poinformowała o zbyciu stoczni Pomerania, poprzez sprzedaż udziałów w spółce Halifax Sp. z o.o., która była użytkownikiem wieczystym i właścicielem budynków stoczni. Grupa IMMOBILE sprzedała również udziały w spółce MAKRUM Pomerania Sp. z o.o., zarządzającej nieruchomością z ramienia Grupy. Łączna wartość transakcji to 21 mln zł. Podmiotem który kupił Stocznie jest polska firma NET MARINE Marine Power Service Sp. z o.o.

linki:
Narodowy Bank Polski Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Stowarzyszenie inwestorów indywidualnych Komisja nadzoru finansowego Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych
Zapisz się do newslettera: