pl en
2019-04-09

GK Immobile przedłużyła zapisy w wezwaniu na Atrem do 29 kwietnia

Grupa Kapitałowa Immobile przedłużyła termin zapisów do sprzedaży akcji w wezwaniu na Atrem do 29 kwietnia, podał wzywający. Zapisy miały trwać do 21 lutego. Przedłużenie terminu związane jest z nieziszczeniem się warunku prawnego nabycia akcji określonego w pkt 29 wezwania, czyli brakiem wydania zgody na tansakcję przez UOKIK w terminie pierwotnie przewidzianym przez wzywającego. Równocześnie ze zmianą terminu spółka poinformowała także o zmianie proponowanej ceny akcji na okaziciela z dotychczasowej 2,07 zł na 2,32 zł.
linki:
Narodowy Bank Polski Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Stowarzyszenie inwestorów indywidualnych Komisja nadzoru finansowego Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych
Zapisz się do newslettera: