Relacje Inwestorskie

Przemysł

Przejdź do
strony spółkiGrupa Przemysłowa PROJPRZEM MAKRUM S.A. funkcjonuje na rynku od 1990 roku. Obecnie to dynamicznie rozwijająca się spółka na międzynarodowym rynku, w ponad 30 krajach, na 3 kontynentach. Współpraca z rynkiem inwestycyjnym polega na działaniu w następujących segmentach: systemów przeładunkowych, maszyn krusząco-mielących, systemów parkingowych oraz budownictwa przemysłowego. Wyróżniającą cechą spółki, tworzącą jej konkurencyjność, jest synergia powyższych segmentów dla pełniejszego i bardziej efektywnego zaspokajania potrzeb rynku.Piotr Szczeblewski 
Prezes Zarządu
PROJPRZEM MAKRUM S.A.
Dariusz Szczechowski
Wiceprezes Zarządu
PROJPRZEM MAKRUM S.A.
Spółka-matka PROJPRZEM MAKRUM S.A. notowana jest na GPW w Warszawie od 1999 roku. Działalność w ramach Grupy Przemysłowej realizowana jest na kilku obszarach. Pierwszy z nich to produkcja maszyn, głównie dla  branży chemicznej, spożywczej i wydobywczej oraz ochrony środowiska. Drugi segment działalności obejmuje budownictwo komercyjne. Jako Generalny Realizator Inwestycji firma buduje hale przemysłowe, magazynowe oraz obiekty handlowo-usługowe. Trzecia dziedzina to systemy przeładunkowe, których produkcja i dystrybucja realizowana jest za pośrednictwem spółek zależnych – PROMStahl Polska Sp. z o.o. oraz PROMStahl GmbH. Grupa rozwija również koncepcję automatycznych systemów parkingowych MODULO.

Systemy przeładunkowe

PROJPRZEM MAKRUM S.A. posiada bardzo silną pozycję na rynku europejskim jako jeden z czołowych dostawców platform przeładunkowych. W celu sprzedaży kompletnych systemów przeładunkowych powołano dwie spółki: PROMStahl Polska Sp. z o.o., odpowiedzialną za sprzedaż w Europie Środkowo-Wschodniej oraz PROMStahl Gmbh, odpowiedzialną za sprzedaż w Europie Zachodniej. W ramach segmentu istnieje również wewnętrzna Grupa PROM Export odpowiedzialna za ekspansję na nowe rynki.

Maszyny krusząco-mielące

Działalność w tym sektorze opiera się na 150 latach doświadczenia marki Makrum w produkcji maszyn dla m.in. przemysłu cementowego, wydobywczego, chemicznego i papierniczego. Flagowymi produktami spod szyldu marki są funkcjonujące na całym świecie kruszarki, młyny i suszarnie Makrum. Grupa dysponuje również dużym rozwojowym potencjałem produkcyjnym, oprócz tradycyjnych maszyn rozszerzając swoją ofertę o innowacyjne projekty i nowe produkty, dostosowane do wymagań dzisiejszego rynku.

Systemy parkingowe
MODULO Parking Sp. z o.o. to spółka kontynuująca ideę automatycznych systemów parkingowych, która narodziła się w MAKRUM Project Management. Wykorzystując doświadczenie, wiedzę oraz zaplecze produkcyjne MAKRUM, bydgoscy inżynierowie opracowali i stworzyli rewolucyjne parkingi automatyczne, będące odpowiedzią na problemy parkowania w zatłoczonych miastach.

Budownictwo przemysłowe

Budownictwo przemysłowe jest pierwotną działalnością spółki, która od ponad 60 lat projektuje i buduje obiekty w wielu segmentach rynku, oferując inwestorom indywidualne podejście do każdej inwestycji i zapewniając obopólną satysfakcję z partnerskiego prowadzenia procesu budowy. Solidne podstawy finansowe, poparte przejrzystością wyników spółki notowanej na GPW zapewniają bezpieczeństwo prowadzonej inwestycji. Działalność realizowana jest przez spółkę PROJPRZEM Budownictwo Sp. z o.o., z oddziałami w Bydgoszczy i Poznaniu, która dzięki wieloletniemu doświadczeniu i bogatej wiedzy o branży budownictwa, jest w stanie zaproponować odbiorcy najwyższy standard świadczonych usług i rozwiązania dopasowane do jego potrzeb.

Stocznia Pomerania w Szczecinie zapewnia zaplecze produkcyjne i montażowe dla produkcji przemysłowej Grupy. Infrastruktura stoczniowa oraz dostęp do nabrzeża umożliwia produktom transport drogą morską do klientów na całym świecie. Stocznia pełni również rolę parku technologicznego dla zlokalizowanych tam firm branży stoczniowej i logistycznej.
Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. 85-719 Bydgoszcz, ul.Fordońska 40
NIP: 5540309005, REGON: 090549380
tel. (+48 52) 561 23 30, fax (+48 52) 321 00 78
sekretariat@immobile.com.pl