Relacje Inwestorskie

O Grupie Kapitałowej IMMOBILE

KIM JESTEŚMY
Celem Grupy Kapitałowej IMMOBILE S.A. są inwestycje w branżach o najlepszych perspektywach rozwoju oraz o najwyższej rentowności. Posiadamy w portfelu spółki działające w przemyśle, hotelarstwie, i developingu. Dywersyfikacja podmiotów w portfelu to odpowiedź na obecną sytuację gospodarczą oraz gwarancja stabilności i równowagi ekonomicznej. Dzięki naszemu kapitałowi, doświadczeniu i wiedzy o inwestycjach jesteśmy w stanie sprostać wyzwaniom globalnej gospodarki i osiągnąć sukces rynkowy oraz finansowy.

HISTORIA
Korzenie Grupy Kapitałowej IMMOBILE S.A. sięgają roku 1868, gdy Herman Lohnert zaczął remontować maszyny rolnicze. Przez następne półtora wieku, pod nazwą MAKRUM, firma zdobyła międzynarodowe uznanie jako producent kruszarek oraz maszyn do przemysłu wydobywczego. Przełomem okazał się być jednak rok 2001, gdy głównym udziałowcem MAKRUM został Rafał Jerzy, a spółka zaczęła dynamicznie działać w branży offshore oraz marine. W 2007 roku zaczęła być notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Kolejnym ważnym wydarzeniem było połączenie MAKRUM ze spółką Immobile Sp. z o.o., oraz przekształcenie w Grupę Kapitałową IMMOBILE S.A.

STRATEGIA
Założeniem strategicznym działalności Grupy jest ciągły rozwój poprzez pozyskiwanie nowych podmiotów w ramach procesu akwizycji oraz maksymalne wykorzystanie potencjału każdej z posiadanych już spółek. Chcemy inwestować tam, gdzie perspektywy rozwoju są największe, zarówno na rynku polskim, jak i zagranicznym.
Rafał Jerzy
Prezes Zarządu
Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A.

Sławomir Winiecki 
Wiceprezes Zarządu
Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A.

Piotr Fortuna 
Członek Zarządu
Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A.

Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. 85-033 Bydgoszcz, Plac Kościeleckich 3
NIP: 5540309005, REGON: 090549380
tel. (+48 52) 561 23 30, fax (+48 52) 321 00 78
sekretariat@immobile.com.pl