Relacje Inwestorskie
Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. jest właścicielem wielu nieruchomości, które przeznaczone są pod najem komercyjny lub dzierżawione są przez spółkę od jej podmiotów wewnętrznych, celem prowadzenia działalności. Portfel nieruchomości Grupy warty jest ponad 121 mln zł.

Nieruchomość przy ul. Leśnej w Bydgoszczy

 PUMGLA Szacowana wartość projektu Pow. gruntu Właściciel 
 65 000 m243 000 m2  750 mln PLNponad 9,6 ha Makrum Development 

Nieruchomość przy Pl. Kościeleckich w Bydgoszczy

 Wartość projektu GLAPlanowane zakończenie budowyWłaściciel
 58 mln PLN 8 800 m22018 r.GK IMMOBILE S.A.

Centrum Faktoria w Bydgoszczy

 GLA Wartość Właściciel
 5 446 m225,2 mln PLN Cezaro Sp. z o.o.

Hotel Focus w Chorzowie

 Powierzchnia użytkowa Wartość Właściciel
 4 133 m229,6 mln PLNCrismo Sp. z o.o. 

Hotel Focus w Łodzi

 Powierzchnia użytkowaWartość Właściciel
 5 698 m230,5 mln PLN  Aronn Sp. z o.o.

Hotel Focus w Szczecinie

 Powierzchnia użytkowaWartość Właściciel 
 4 081 m229,5 mln PLN Carnaval Sp. z o.o. 

Hotel Focus w Bydgoszczy

 Powierzchnia użytkowaWartość (wraz z przyległym gruntem) Właściciel 
 1 450 m26,8 mln PLN Binkie Sp. z o.o. 

Biurowiec, ul. Bernardyńska 13-15 w Bydgoszczy

GLAWartość
Właściciel 
 2 980,54 m27 mln PLN Projprzem S.A.

Zakład produkcyjny w Koronowie

Właściciel 
Projprzem S.A.

Nieruchomość gruntowa niezabudowana ul. Olimpijczyków / Akademicka w Bydgoszczy

PowierzchniaWartość
Właściciel 
 5,1793 ha15 mln PLN Projprzem Makrum S.A.

Zakład produkcyjny w Bydgoszczy

Właściciel 
Makrum Development Sp. z o.o.
Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. 85-033 Bydgoszcz, Plac Kościeleckich 3
NIP: 5540309005, REGON: 090549380
tel. (+48 52) 561 23 30, fax (+48 52) 321 00 78
sekretariat@immobile.com.pl